• :
  • :
களத்தில்

தொடர்புகள்

அன்புள்ள நெஞ்சங்களே வணக்கம் !

உலகின் அனைத்து தேசங்களிலும் வாழும் தமிழீழ உறவுகளின் வாசல் நோக்கி தமிழீழத்தின் உணர்வுகளைக் காற்றில் அனுப்பி வைக்கும் முயற்சி இது.

போராட்ட நெருக்கடியிலும் உயிர் தியாகங்களிலும் எம் போராளிகள், கலைஞர்கள்,பொதுமக்களின் அர்ப்ப‌ணிப்பில் உருவாக்கப் பட்ட படைப்புகளையும் மற்றும் எம் மொழியின் எம் போராட்டதின் வரலாறு சுமந்த பதிவுகளினை அழிந்து விடாமல் பாதுகாத்து எமது அடுத்த சந்ததியினரிடம் கையளிப்பது எமது கடமையாகும்.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் செய்திகள், ஆய்வுகள் - கட்டுரைகள் ஆவண ஆக்கங்களை

எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்குமாறும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

kalaththil.media@gmail.com

media@kalaththil.com

editor@kalaththil.com

editorial@kalaththil.com

இயக்குனர்

களத்தில்

தமிழீழம்