• :
  • :
களத்தில்

உலக நகர்வு : அரசியல் ஆய்வு 24/01/2018

உலக நகர்வு : அரசியல் ஆய்வு 24/01/2018

உலக நகர்வு || அரசியல் ஆய்வு || Local and international Political analysis || அரசியல் ஆய்வாளர் திரு. வேல் தர்மா ||ஊடகவியலாளர் திரு.கோபி ரத்னம் | திரு. ரவிஷங்கர் | நன்றி ILC Tamil

பாதீட்டுக்கு ஆதரவுக்கு விலை 2 கோடி

குர்திஷ்மீது தாக்கும் துருக்கி

சுமந்திரனின் சுத்து மாத்து

காசாளில்லாக் கடைகள்

ரணில் மைத்திரி விரிசல்

வைரமுத்து விவகார அரசியல்

அமெரிக்காவின் அணுக்கொள்கை மாற்றம்

எரிபொருள் விலை உயர்வு போன்றவை பற்றிய கலந்துரையாடல்