• :
  • :
களத்தில்

உலக நகர்வுகள் || இலங்கை அரசியல் நிலவரம் || Local and international Political analysis ||21/02/2018

உலக நகர்வுகள் || இலங்கை அரசியல் நிலவரம் || Local and international Political analysis ||21/02/2018

 அரசியல் ஆய்வாளர் திரு. வேல் தர்மா | ஊடகவியலாளர் திரு.கோபி ரத்னம் |  ஊடகவியலாளர் திரு. ரவிஷங்கர் 

நன்றி ILC Tamil

 
* இலங்கை அரசியல் நிலவரம்
 
* இரசியர்களுக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் குற்றச்சாட்டு
 
* பல நாடுகளின் மோதல்களமாக சிரியா
 
* பாதுகாப்புச் செலவை அதிகரித்த அமெரிக்கா
 
* Oxfamஇல் ஒழுங்கீனம் போன்றவை பற்றிய கலந்துரையாடல்