• :
  • :
களத்தில்

ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு தொடர்பிலான பக்க நிகழ்வு

ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு தொடர்பிலான பக்க நிகழ்வு

ஐ.நா மனித உரிமைச்சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு தொடர்பிலான பக்க நிகழ்வு

 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையின் 38 வது கூட்டத்தொடரின் பொது 
- ஜெனீவாவிலிருந்து  எமது ஊடகவியலாளர் ஆனந்தன் சின்னத்துரை -