• :
  • :
களத்தில்

தை பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்களின் வாழ்த்துச்செய்தி 2018

தை பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்களின் வாழ்த்துச்செய்தி 2018

தை பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்களின் வாழ்த்துச்செய்தி 2018

"Tamils in Canada and around the world will gather to celebrate Thai Pongal. This festival marks the end of the harvest season and start of the new year," Mr Trudeau said.
"Friends and families will come together to give thanks for a prosperous harvest and a season of good fortune. It is a time for joy, celebration, and community," the Canadian Prime Minister said.