• :
  • :
களத்தில்

இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீண்டது கட்டுவன் ஞானோதய வித்தியாலயம்

இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீண்டது கட்டுவன் ஞானோதய வித்தியாலயம்

இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீண்டது கட்டுவன் ஞானோதய வித்தியாலயம்

 
வட தமிழீழம் வலிகாமம் வடக்கில் இன்று சிறிலங்கா இராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட 683 ஏக்கர் காணியில் தென்மயிலையில் (ஜே-240) உள்ள கட்டுவன் ஞானோதய வித்தியாலயம் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இடிந்த நிலையில் பற்றைகள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
 
1922ஆம் ஆண்டு தொடக்கப்பெற்ற இக் கிராமத்து பாலர் ஞானோதய சங்கம் வர்த்தகர் க.கந்தையா அவர்களின் துணையோடு இவ் வித்தியாலயத்தை நிறுவப்பட்டது.
 
ஆரம்பத்தில் கட்டுவன் சந்தியில் அமைந்திருந்த இப் பாடசாலை 1964.01.18ஆம் திகதி மயிலிட்டி தெற்கில் அமைந்திருந்த விளைபொருள் உற்ப்பத்தி விற்பனைச் சங்கத்துக்கு உரித்தான கட்டிடத்துக்கு இடம் பெயர்ந்தது.
 
1975ஆம் ஆண்டின் பின்னர் இப் பாடசாலை பலரது ஒத்துழைப்புடன் மீளமைக்கப்பட்டு 1977 முதல் க.பொ.த. [சா/த] வரையான வகுப்புக்கள் நடாத்தப்பட்டன. 1980ஆம் ஆண்டு இப் பாடசாலையின் பொன் விழாவும் கொண்டாடப்பட்டது.