• :
  • :
களத்தில்

மே 18 தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கோரி பேரணி - பெல்ஜியம்

மே 18 தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கோரி பேரணி - பெல்ஜியம்

மே 18 தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கோரி பேரணி - பெல்ஜியம்

 
தமிழின எழுச்சிக்காய் 
தமிழ் ஈழத்தின் விடுதலைக்காய் 
ஒன்றுகூடுவோம்.
 
நேரம் : 15:00 மணிக்கு ( வெள்ளிக்கிழமை )
 
இடம் : நினைவுக்கல்லரை
Floraliënlaan 266
2600 Berchem
 
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அனுப்பவும்.
 
தொடர்புகளுக்கு 
தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு - பெல்ஜியம் 
+32487334316 ( தனம் )
+32487544363 ( ராஜ்குமார் )