• :
  • :
களத்தில்

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா நோக்கி...

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா நோக்கி...

12.03.2018 திங்கள், 14:00 - 17:30 மணி 

UNO Geneva - ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன் திடல்

மேலதிக தகவல்கள் அடங்கிய துண்டுப்பிரசுரம் வெகுவிரைவில்...

[ சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு ]