• :
  • :
களத்தில்

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா.நோக்கி…. 12/03/2018 பிரித்தானியா

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா.நோக்கி…. 12/03/2018  பிரித்தானியா

 தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐ.நா.நோக்கி…. 12/03/2018

 
காலத்தின் தேவை இது – கலங்கிக் கிடக்கும் தமிழர் அல்ல
நாம் கைகோர்த்து நீதி கேட்போம் வாரீர்…
 
(12/03/2018)
போக்குவரத்து மற்றும் அனைத்துத் தொடர்புகளுக்கும்:
தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு – பிரித்தானியா 020 3371 9313