• :
  • :
களத்தில்

நூல் அறிமுக விழா - ஒரு வரலாற்றின் பதிவு

நூல் அறிமுக விழா -  ஒரு வரலாற்றின் பதிவு

நூல் அறிமுக விழா

ஒரு வரலாற்றின் பதிவு
 
மாவீரன் கப்டன் ஹீரோராஜ்
22.10.1966 - 15.09.1990
( பிரபாகரன் சண்முகசுந்தரம் )
 
நேரம் : பி.ப 2 :00 மணி தொடக்கம் பி.ப 5:00 மணி வரை.
தேதி : 22/04/2018
இடம் : 14, Southend Road, London E6 2AA.
 
தொடர்புகள் : 020 8257 2335  / 07835 939499