தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடைபயணம்! - மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் . ம. கஜன்

தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நடைபயணம்! - மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் . ம. கஜன்

தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலையை வலியுறுத்தி யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் நாளைய தினம் நடைபயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனர் அவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்த அளவு ஆதரவை வழங்குவோம்.

 
மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் . ம. கஜன்