• :
  • :
களத்தில்

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பட்டத்திக்கு அழைப்பு -நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் -செந்தமிழன் சீமான்

யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பட்டத்திக்கு அழைப்பு -நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் -செந்தமிழன் சீமான்

இனஅழிப்புக்கு நீதி கோரி எதிர் வரும் 16/03/2019 திகதி யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் ஆர்ப்பட்டத்திக்கு அழைப்பு -நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் -செந்தமிழன் சீமான்

அலசல்
அலசல்