• :
  • :
களத்தில்

இனத்தின் எதிரிகளையும் , "இனத்துரோகிகளான" சம்பந்தன் ,சுமந்திரன் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களையும் அடியோடு வீழ்த்துங்கள். ஈழ உறவுகளிடம் இயக்குநர் வ.கெளதமன்

இனத்தின் எதிரிகளையும் ,

இனத்தின் எதிரிகளையும் , "இனத்துரோகிகளான" சம்பந்தன் ,சுமந்திரன் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களையும் அடியோடு வீழ்த்துங்கள். ஈழ உறவுகளிடம் இயக்குநர் வ.கெளதமன் .

இலங்கை உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் இனத்தின் எதிரிகளையும் , "இனத்துரோகிகளான" அய்யா சம்பந்தன் ,சுமந்திரன் மற்றும் அவர்களின் ஆதரவாளர்களையும் அடியோடு வீழ்த்துங்கள். 

ஈழ உறவுகளிடம் இயக்குநர் வ.கெளதமன் வேண்டுகோள்!.

அலசல்
அலசல்