• :
  • :
களத்தில்

ஐ.நா மனித உரிமைகள் செயலகம் நோக்கிய நீதிக்கான பேரணியும் சமகால அரசியல் பார்வையும்!

ஐ.நா மனித உரிமைகள் செயலகம் நோக்கிய நீதிக்கான பேரணியும் சமகால அரசியல் பார்வையும்!

ஐ.நா மனித உரிமைகள் செயலகம் நோக்கிய நீதிக்கான பேரணியும் சமகால அரசியல் பார்வையும்!

 
தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு பரப்புரைப் பொறுப்பாளர் திரு மேத்தா அவர்களும், தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு நிர்வாகப் பொறுப்பாளர் திரு. ப.பாலசுந்தரம்
 
நேர்முகம் கண்டவர் ஊடகவியலாளர் ஆனந்தன் சின்னத்துரை.

அலசல்
அலசல்