• :
  • :
களத்தில்

பேர்லின் தமிழாலயத்தின் வெண்பொன் விழாவுக்கு பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் வாழ்த்து

பேர்லின் தமிழாலயத்தின் வெண்பொன் விழாவுக்கு பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் வாழ்த்து

பேர்லின் தமிழாலயத்தின் வெண்பொன் விழாவுக்கு பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் வாழ்த்து
 
தமிழர்கள் பல நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து கடல்கடந்து நகர்ந்து போனாலும் அவர்கள் தங்களோடு தமது மொழியை இறுகப் பற்றிகொண்டு எடுத்துக்கொண்டே சென்றார்கள். பேர்லின் தமிழாலயத்தின் வெண்பொன் விழாவுக்கு எனது அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன் . பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் .

அலசல்
அலசல்