நம்மை அறியாமலேயே தினமும் பேசும் சமஸ்க்ருத சொற்கள் சில...

நம்மை அறியாமலேயே தினமும் பேசும் சமஸ்க்ருத சொற்கள் சில...

நம்மை அறியாமலேயே தினமும் பேசும் சமஸ்க்ருத சொற்கள் சில...

 
 
அகங்காரம் - செருக்கு
 
அக்கிரமம் - முறைகேடு
 
அசலம் - உறுப்பு
 
அசூயை - பொறாமை
 
அதிபர் - தலைவர்
 
அதிருப்தி - மனக்குறை
 
அதிருஷ்டம்- ஆகூழ், தற்போது
 
அத்தியாவசியம் --இன்றியமையாதது
 
அநாவசியம் -வேண்டாதது
 
அநேகம் - பல
 
அந்தரங்கம்- மறைபொருள்
 
அபகரி -பறி, கைப்பற்று
 
அபாயம் -இடர்
 
அபிப்ராயம் -கருத்து
 
அபிஷேகம் -திருமுழுக்கு
 
அபூர்வம் -புதுமை
 
அமிசம் -கூறுபாடு
 
அயோக்கியன் -நேர்மையற்றவன்
 
அர்த்தநாரி -உமைபாகன்
 
அர்த்த புஷ்டியுள்ள -பொருள் செறிந்த
 
அர்த்தம் -பொருள்
 
அர்த்த ஜாமம் - நள்ளிரவு
 
அர்ப்பணம் -படையல்
 
அலங்காரம் -ஒப்பனை
 
அலட்சியம் - புறக்கணிப்பு
 
அவசரமாக - உடனடியாக, விரைவாக
 
அவஸ்தை - நிலை, தொல்லை
 
அற்பமான - கீழான, சிறிய
 
அற்புதம் - புதுமை
 
அனுபவம் - பட்டறிவு
 
அனுமதி - இசைவு
 
 
ஆச்சரியம் - வியப்பு
 
ஆக்ஞை - ஆணை, கட்டளை
 
ஆட்சேபணை - தடை, மறுப்பு
 
ஆதி - முதல்
 
ஆபத்து - இடர்
 
ஆமோதித்தல் - வழிமொழிதல்
 
ஆயுதம் - கருவி
 
ஆரம்பம் -தொடக்கம்
 
ஆராதனை -வழிபாடு
 
ஆரோக்கியம் - உடல்நலம்
 
ஆலோசனை - அறிவுரை
 
ஆனந்தம் - மகிழ்ச்சி
 
 
இஷ்டம் - விருப்பம்
 
இங்கிதம் - இனிமை
 
 
ஈன ஜன்மம் - இழிந்த பிறப்பு
 
ஈனஸ்வரம் - மெலிந்த ஓசை
 
 
உக்கிரமான - கடுமையான
 
உபசாரம் - முகமன் கூறல்
 
உபயோகம் - பயன்
 
உதாசீனம் - பொருட்படுத்தாமை
 
உத்தரவாதம் - பிணை, பொறுப்பு
 
உத்தரவு - கட்டளை
 
உல்லாசம் - களிப்பு
 
உற்சாகம் - ஊக்கம்
 
 
ஐதீகம் - சடங்கு, நம்பிக்கை
 
 
கர்ப்பக்கிருகம் - கருவறை
 
கர்மம் - செயல்
 
கலாச்சாரம் - பண்பாடு
 
கலாரசனை - கலைச்சுவை
 
கல்யாணம் - மணவினை, திருமணம்
 
கஷ்டம் - தொல்லை, துன்பம்
 
கீதம் - பாட்டு, இசை
 
கீர்த்தி - புகழ்
 
கீர்த்தனை- பாமாலை, பாடல்
 
கோஷம் - ஒலி
 
 
சகலம் - எல்லாம், அனைத்தும்
 
சகஜம் - வழக்கம்
 
சகி - தோழி
 
சகோதரி - உடன் பிறந்தவள்
 
சங்கடம் - இக்கட்டு, தொல்லை
 
சங்கதி - செய்தி
 
சங்கோஜம் - கூச்சம்
 
சதம் - நூறு
 
சதா - எப்பொழுதும்
 
சதி- சூழ்ச்சி
 
சத்தம் - ஓசை, ஒலி
 
சந்தானம் - மகப்பேறு
 
சந்தேகம் - ஐயம்
 
சந்தோஷம் - மகிழ்ச்சி
 
சபதம் - சூளுரை
 
சம்சாரம் - குடும்பம், மனைவி
 
சம்பந்தம் - தொடர்பு
 
சம்பவம் - நிகழ்ச்சி
 
சம்பாதி - ஈட்டு, பொருளீட்டு
 
சம்பிரதாயம் - மரபு
 
சம்மதி - ஒப்புக்கொள்
 
சரணாகதி - அடைக்கலம்
 
சரித்திரம் - வரலாறு
 
சரீரம் - உடல்
 
சருமம் -தோல்
 
சர்வம் - எல்லாம்
 
சாதாரணம் - எளிமை, பொதுமை
 
சாதித்தல் - நிறைவேற்றுதல், விடாது பற்றுதல்
 
சாதம் - சோறு
 
சாந்தம் - அமைதி
 
சாகசம் - துணிவு, பாசாங்கு
 
சாராமிசம் - பொருட்சுருக்கம்
 
சாயந்திரம் - மாலை வேளை, அந்திப் பொழுது
 
சாவகாசம் - விரைவின்மை
 
சாஸ்திரம் - நூல்
 
சாசுவதம் - நிலை
 
சிகிச்சை - மருத்துவம்
 
சித்தாந்தம் - கொள்கை, முடிவு
 
சித்திரம் - ஓவியம்
 
சிநேகிதம் - நட்பு
 
சிம்மாசனம் - அரியணை
 
சிரத்தை - அக்கறை, கருத்துடைமை
 
சிரமம் - தொல்லை
 
சின்னம் - அடையாளம்
 
சீக்கிரமாக - விரைவாக
 
சுதந்திரம் - தன்னுரிமை, விடுதலை
 
சுத்தமான - தூய்மையான
 
சுபாவம் - இயல்பு
 
சுலபம் - எளிது
 
சுவாரஸ்யமான - சுவையான
 
சேவை - பணி
 
சேனாதிபதி - படைத்தலைவன்
 
சௌகர்யம் - வசதி, நுகர்நலம்
 
சௌக்கியம் - நலம்
 
 
தசம் - பத்து
 
தத்துவம் - உண்மை
 
தம்பதியர் - கணவன் மனைவி, இணையர்
 
தரிசனம் - காட்சி
 
தர்க்கம் - வழக்கு
 
தர்க்க வாதம் - வழக்காடல்
 
தாபம் - வேட்கை
 
திகில் - அதிர்ச்சி
 
திருப்தி - நிறைவு
 
தினசரி - நாள்தோறும்
 
தினம் - நாள்
 
தீர்க்கதரிசி _ ஆவதறிவார்
 
துரதிருஷ்டம் - பேறின்மை
 
துரிதம் - விரைவு
 
துரோகம் - வஞ்சனை
 
துவம்சம் - அழித்தொழித்தல், அழித்துத் தொலைத்தல்
 
தேகம் - உடல்
 
தேசம் - நாடு
 
தைரியம் - துணிவு
 
 
நட்சத்திரம் - விண்மீன், நாள்மீன்
 
நமஸ்காரம் - வணக்கம்
 
நர்த்தனம் - ஆடல், நடனம்,கூத்து
 
நவீனம் - புதுமை
 
நவீன பாணி - புது முறை
 
நாசம் - அழிவு, வீண்
 
நாசூக்கு - நயம்
 
நாயகன் - தலைவன்
 
நாயகி - தலைவி
 
நிஜம் - உண்மை, உள்ளது
 
நிசபதமான - ஒலியற்ற, அமைதியான
 
நிச்சயம் - உறுதி
 
நிச்சயதார்த்தம் - மண உறுதி
 
நிதானம் - பதறாமை
 
நித்திய பூஜை - நாள் வழிபாடு
 
நிரூபி - மெய்ப்பி, நிறுவு
 
நிருவாகம் - மேலாண்மை
 
நிதி - பொருள்,செல்வம், பணம்
 
நீதி - அறம், நெறி, அறநெறி, நடுவுநிலை, நேர், நேர்நிறை, நேர்பாடு, முறை
 
 
பகிரங்கம் - வெளிப்படை
 
பஞ்சாட்சரன்- ஐந்தெழுத்து
 
பரவசம் - மெய்மறத்தல்
 
பராக்கிரமம் - வீரம்
 
பராமரி - காப்பாற்று , பேணு
 
பரிகாசம் - இகழ்ச்சிச் சிரிப்பு
 
பரிசோதனை - ஆய்வு
 
பரிட்சை - தேர்வு
 
பலவந்தமாக - வற்புறுத்தி
 
பலவீனம் - மெலிவு, வலிமையின்மை
 
பலாத்காரம் - வன்முறை
 
பாணம் - அம்பு
 
பாதம் - அடி
 
பாரம் - சுமை
 
பால்யம் - இளமை
 
பிம்பம் - நிழலுரு
 
பிரகாசம் - ஒளி, பேரொளி
 
பிரகாரம் - சுற்று
 
(அதன்)பிரகாரம் - (அதன்)படி
 
பிரசங்கம் - சொற்பொழிவு
 
பிரசுரம் - வெளியீடு
 
பிரச்சினை - சிக்கல்
 
பிரதிநிதி - சார்பாளர்
 
பிரதிபலித்தல் - எதிரியக்கம்
 
பிரதிபிம்பன் - எதிருரு
 
பிரத்தியோகம் - தனி
 
பிரபலம் - புகழ்
 
பிரமாதமான - பெரிய
 
பிரமிப்பு - திகைப்பு
 
பிரயோகி - கையாளு
 
பிரயோசனம் - பயன்
 
பிரவாகம் - பெருக்கு
 
பிரவேசம் - நுழைவு, புகுதல், வருதல்
 
பிரார்த்தனை - தொழுகை,
 
பிரியம் - விருப்பம்
 
பிரேமை - அன்பு
 
பீடிகை - முன்னுரை
 
புண்ணியம் - நல்வினை
 
புத்தி - அறிவு
 
புத்திரன் - புதல்வன்
 
புனிதமான - தூய
 
புஷ்பம் - மலர், பூ
 
புஜபலம் - தோள்வன்மை
 
பூஜை - வழிபாடு
 
பூர்த்தி - நிறைவு
 
பூஷணம் - அணிகலம்-
 
போதனை - கற்பித்தல்
 
 
மகான் - பெரியவர்
 
மகாயுத்தம் -பெரும்போர்
 
மத்தியஸ்தர் - உடன்படுத்துபவர்
 
மத்தியானம் - நண்பகல்
 
மந்திரி - அமைச்சர்
 
மனசு - உள்ளம்
 
மனிதாபிமானம் - மக்கட்பற்று
 
மானசீகம் - கற்பனை
 
மல்யுத்தம் - மற்போர்
 
 
யந்திரம் - பொறி
 
யூகம் - உய்த்துணர்தல்
 
யூகி - உய்த்துணர்
 
யோக்யதை - தகுதி
 
 
ரதம் - தேர்
 
ரத சாரதி- தேரோட்டி
 
ராணி - அரசி
 
ராத்திரி - இரவு
 
ராச்சியம் - நாடு,மாநிலம்
 
ராஜா - மன்னன்
 
ரசம் - சாறு, சுவை
 
 
லட்சம் - நூறாயிரம்
 
லட்சணம் - அழகு
 
லட்சியம் - குறிக்கோள்
 
 
வதம் - அழித்தல்
 
வதனம் - முகம்
 
வம்சம் - கால்வழி
 
வஸ்திரம் - துணி, ஆடை
 
வாஞ்சை - பற்று
 
வாயு - காற்று
 
விக்கிரகம் - வழிபாட்டுருவம்
 
விசாரம் - கவலை
 
விசாலமான - அகன்ற
 
விசித்திரம் - வேடிக்கை
 
விஷேசம் - சிறப்பு
 
விஞ்ஞானம் - அறிவியல்
 
விஷயம் - செய்தி
 
விதானம் - மேற்கட்டி
 
விநாடி - நொடி
 
வித்தியாசம் - வேறுபாடு
 
விபூதி - திருநீறு , பெருமை
 
விமோசனம் - விடுபடுதல்
 
வியாதி - நோய்
 
விரதம் - நோன்பு
 
விவாகம் - திருமணம்
 
விவாதி -வழக்காடு
 
வேகம் - விரைவு
 
வேதம் - மறை
 
வேதவிற்பனன்ர் - மறைவல்லார்
 
வேதியர் - மறையவர்
 
 
ஜனநாயகம் - குடியாட்சி
 
ஜனம் - மக்கள்
 
ஜனனம் - பிறப்பு
 
ஜாதகம்- பிறப்புக் குறிப்பு
 
ஜாலம் - வேடிக்கை
 
ஜூரம் - காய்ச்சல்
 
ஜோதி - ஒளி
 
ஜோடி - இணை
 
ஜோடித்தல் - அழகு செய்தல்
 
 
ஸந்ததி - கால்வழி
 
ஸமத்துவம் - ஒரு நிகர்
 
ஸமரசம் - வேறுபாடின்மை
 
ஸமீபம் - அண்மை
 
ஸம்ஹாரம் - அழிவு
 
ஸோபை - பொலிவு
 
ஸௌந்தர்யம் - பேரழகு
 
ஸ்தாபனம் _ நிறுவனம்
 
ஸ்தானம் - இடம்