img/728x90.jpg
ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட மொழிகளைத் தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள 56 நாடுகள்

ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட மொழிகளைத் தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள 56 நாடுகள்

பல்லின குழுமங்களை கொண்டுள்ள பல நாடுகள் தேசிய ஒற்றுமையைக் கருத்தில கொண்டும் இனக்குழுமங்களுக்கான சமஅந்தஸ்தை அங்கீகரிக்கும் வகையிலும்; அவர்களின் மொழிகளை தேசிய மொழிகளாகவும் ஏற்றுக்கொண்டு அதனைப் பிரகடனப்படுத்தி அவற்றின் பாவனையையும் உறுதி செய்துள்ளன. அதேவேளை அவ்வாறான இனங்களின் இருப்பையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் பல சட்டவாக்கங்களையும் கொண்டுள்ளன. இதில் எந்தவொரு நோக்கத்தையும் கருத்தியலையும் கொண்டிராத சிறீலங்கா இதற்கு புறம்பாக செயற்பட்டுவருவது மட்டுமன்றி தன் நிலைப்பாடே உலக ஒழுங்கு வேறு என்கிறது. அது தன் நிலைப்பாட்டில் எவ்வித மாற்றத்தையும் வெளிப்படுத்தப்போவதில்லை என்பது தான் 72 ஆண்டுகள் வரலாறு என்பதால் இப்பதிவு தமிழ் தரப்பில் உள்ள குளப்பவாதிகளுக்கு தெளிவாகவும், ஏனைய தமிழர்களுக்கான ஆதாரப்பட்டியலாகவும் பகிரப்படுகிறது. கீழே உள்ள நாடுகள் தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவை மட்டுமே. இருக்க பல நாடுகளில் இதைக்கடந்து உத்தியோகபூர்வ மொழிகள் எனவும் பல அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வரிசையில் தமிழ் உட்பட பல மொழிகள் இந்தியாவில் அவ்வாறு அடங்கும். இரு மொழிகளை தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள நாடுகள் 1. அவ்கானிஸ்தான் : Pashto and Persian 2. அல்ஜீரியா : Arabic and Berber 3. பெலரஸ் : Belarusian and Russian 4. புருண்டி : French and Kirundi 5. கமரூன் : English and French 6. கனடா : English and French 7. மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு : French and Sango 8. சாட் : Arabic and French 9. சைப்பிரஸ் : Greek and Turkish 10. ஜிபூட்டி : Arabic and French 11. கிழக்குத் தீமோர் : Portuguese and Tetum 12. பின்லாந்து : Finnish and Swedish 13. கெயிட்டி : French and Haitian Creole 14. இந்தியா : English and Hindi 15. அயர்லாந்து : English and Irish 16. இஸ்ரேல் : Arabic and Hebrew 17. கசகஸ்தான் : Kazakh and Russian 18. கெனியா : English and Swahili 19. கிரிபாட்டி : English and Gilbertese 20. கொசேவா : Albanian and Serbian 21. கரிகஸ்தான் : Kyrgyz and Russiann 22. லெசத்தோ : English and Sotho 23. மடகஸ்கர் : French and Malagasy 24. மலாவி : Chewa and English 25. மால்டா : English and Maltese 26. மார்சல் தீவுகள் : English and Marshallese 27. மொரோக்கோ : Arabic and Berber 28. நவுறு : English and Nauruan 29. பாகிஸ்தான் : English and Urdu 30. பலாவ் : English and Palauan 31. பெருகுவே : Guarani and Spanish 32. பிலிப்பையின்ஸ் : English and Filipino 33. சமோவ : English and Samoan 34. சோமாலியா : Arabic and Somali 35. சூடான் : Arabic and English 36. சுவாசிலாண்ட் : English and Swazi 37. தன்சனியா : English and Swahili 38. ரொங்கா : English and Tongan 39. ருவாலு : English and Tuvaluan 40. உகண்டா : English and Swahili மேற்க்கண்ட பட்டியலில் தமிழ், சிங்களத்துடன் சிறீலங்காவும் பெயரளவில் அடங்கும் என்பது விந்தை தான். மூன்று மொழிகளை தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள நாடுகள் 1. பெல்ஜியம் : Dutch, French and German 2. பொலிவியா : Aymara. Quechua and Spanish 3. பொஸ்னியா கெர்சகோவினா : Bosnian, Croatian and Serbian 4. கொமொரஸ் : Arabic, Comorian and French 5. இக்ரோரியல் கினி : French, Portuguese and Spanish 6. பிஜி : English, Fijian and Fiji hindi 7. லக்சம்பேர்க் : French, German and Luxembourgish 8. நியூசிலாந்து : English, Maori and New Zealand Sign Language 9. ருவண்டா : English, French and Kinyarwanda 10. சீசெல்ஸ் : English, French and Seychellois Creole 11. வனுவாற்று : Bislama, English and French 12. சிம்பாவே : English, Northern Ndebele and Shona நான்கு மொழிகளை தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள நாடுகள் 1. பப்புவா நியூகினி : English, Hiri Motu, Papua New Guinean Sign Language and Tok Pisin 2. சிங்கப்பூர் : Chinese, English, Malay and Tamil 3. சுவிர்சலாந்து : French, German, Italian and Romansh 11 மொழிகளை தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்துள்ள நாடு 1. தென் ஆபிரிக்கா : Afrikaans, English, Northern Sotho, Sotho, Southern Ndebele, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa and Zulu ஆகமொத்தத்தில் சிறீலங்கா தவர்ந்து 56 நாடுகள் உலகில் ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட மொழிகளை தமது தேசிய மொழிகளாக அங்கீகரித்து நகரும் நிலையில் உலகில் எங்கிருக்கிறது இவ்வாறான நடைமுறை எனக் கொக்கரிக்கிறது சிங்கள இனவாதக்கூட்டம்.

- நேரு குணரட்ணம் -