• :
  • :
களத்தில்

ஈழத்தமிழனின் வீரத்தை புலம்பெயர் தேசமொன்றில் மிளிரச் செய்த தமிழீழ குத்துச்சண்டை வீரர்!

ஈழத்தமிழனின் வீரத்தை புலம்பெயர் தேசமொன்றில் மிளிரச் செய்த தமிழீழ குத்துச்சண்டை வீரர்!

ஈழத்தமிழனின் வீரத்தை புலம்பெயர் தேசமொன்றில் மிளிரச் செய்த தமிழீழ குத்துச்சண்டை வீரர்!

புலம்பெயர் தேசமொன்றில் நடைபெற்ற குத்துச்சண்டை போட்டியில் தமிழீழத்தின் சார்பில் பங்குபற்றி வெற்றியீட்டிய தமிழீழ குத்துச்சண்டை வீரர்...தமிழீழ தேசியக் கொடியை  போத்தி பெருமை சேர்த்துள்ளார்.