img/728x90.jpg
img/728x90.jpg
சுவிசில் நடந்த இளையோருக்கான உலகக்கிண்ணப் போட்டி 2019

சுவிசில் நடந்த இளையோருக்கான உலகக்கிண்ணப் போட்டி 2019

சுவிசில் நடந்த இளையோருக்கான உலகக்கிண்ணப் போட்டிகளில் 29/30.06.2019 12 நாடுகள் கலந்துகொண்டு மிக சிறப்பாக விளையாடினர்கள் இதில் தமிழீழம் அணியும் பங்குபற்றி சிறப்பாக விளையாடினர்கள்.

தமிழிழ அணி சிறப்பாக விளையாடி சிறந்தவிளையாட்டுக்கழக கோப்பையை தமதாக்கிக்கொண்டனர். தமிழிழ மக்கள் சார்பில் களத்தில் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.