img/728x90.jpg
கரும்புலிகள் நாள் உயிராயுதங்கள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி நிகழ்வு.!! 2020

கரும்புலிகள் நாள் உயிராயுதங்கள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி நிகழ்வு.!! 2020

தமிழீழத் தாய்மண்ணின் விடியலுக்காய் தம்மை வெடியாக்கி சரித்திரமான அனைத்து கரும்புலி மாவீரர்களையும் நெஞ்சிலிருத்தி வீரவணக்கம் செலுத்த அனைவரையும் அழைக்கின்றோம்.

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு - பெல்சியம்