• :
  • :
களத்தில்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தளபதி ரமேஷ் அவர்களின் தாயார் அமரர் தம்பிராசா சேதுப்பிள்ளை அவர்கள் காலமானார் காலமானார்!

மட்டக்களப்பு மாவட்ட தளபதி  ரமேஷ் அவர்களின் தாயார் அமரர் தம்பிராசா சேதுப்பிள்ளை அவர்கள் காலமானார் காலமானார்!

தமிழீழ  விடுதலைப் புலிகளின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தளபதி  ரமேஷ் அவர்களின் தாயார் அமரர் தம்பிராசா சேதுப்பிள்ளை அவர்கள் 20.08.2018 நேற்றிரவு  காலமானார்.