தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– மட்டக்களப்பு தரவை மாவீரர் துயிலும் இல்லம்

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– மட்டக்களப்பு தரவை மாவீரர் துயிலும் இல்லம்

தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 நிகழ்வுகள்– மட்டக்களப்பு தரவை மாவீரர் துயிலும் இல்லம்

மட்டக்களப்பு தரவை மாவீரர் துயிலும் இல்லம்.மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக நடந்த மாவீரர் நினைவஞ்சலிகள்....

ஈகைச் சுடரினை லெப்.கேணல் உருத்துரா மாஸ்ரரின் தாயார் ஏற்றி நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்தார்...