• :
  • :
களத்தில்

மீனாட்சியம்மன் கோவில் உள்ளே தீ விபத்து.. கடைகள் எரிந்து நாசம். உயிர்சேதம் எதுவும் இல்லை என தகவல்.

மீனாட்சியம்மன் கோவில் உள்ளே தீ விபத்து.. கடைகள் எரிந்து நாசம். உயிர்சேதம் எதுவும் இல்லை என தகவல்.

மீனாட்சியம்மன் கோவில் உள்ளே தீ விபத்து.. கடைகள் எரிந்து நாசம். உயிர்சேதம் எதுவும் இல்லை என தகவல்.