• :
  • :
களத்தில்

ஈகையர் வணக்க நிகழ்வு :

ஈகையர் வணக்க நிகழ்வு :

தீயில் கருவான வீரத்தமிழ்மகன் முத்துக்குமார், ஈகைப்பேரொளி முருகதாசன், ஈகைப்பேரொளி செந்தில்குமரன் உட்பட 25 வீரத்தமிழ்மகன்களுக்கும், தியாகச்சுடர் வீரமங்கை செங்கொடிக்குமான...

ஈகையர் வணக்க நிகழ்வு 

18.O2.2O18
மாலை 7 மணிமுதல் - 1O மணிவரை

St. ANDREWS CHURCH
89 MALVERN AVENUE
HA2 9ER

தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு க்கு குழு - பிரித்தானியா
TAMILS COORDINATING COMMITTEE (UK)
02033719313
www.tccuk.org | www.tnrf.org.uk